Brafa
sportmagister Contacto sportmagister  Twitter sportmagister Español | Català | English
BUSCADOR >>>
Estàs a >>> Inici >>> Educació >>> Test Autoavaluació
>>>> Sé planificar?
Valorat! 1=mínim 5=màxim
1Les operacions del meu equip, es troben equilibrades, de manera que el ritme de canvi no resulti ni massa rutinari ni massa precipitat?                    
2Analitzo suficientment les repercussions de determinats canvis sobre el futur del meu equip?                    
3Em trobo el suficientment informat per a poder admetre judicis sobre les propostes formulades pels meus subordinats?                    
4Programo les meves reunions degudament?                    
5Són planificades les mateixes per endavant?                    
6Tinc una clara visió del sentit en que s’orienta el meu equip?                    
7Aquests plans, es troben establerts per escrit, a fi de poder servir d’orientació tant a mi mateix com als altres?                    
8Els dono una forma explícita, a fi d’orientar millor les decisions dels altres, dins de l’equip?                    
9Resulten suficientement flexibles com per a poder modificar-los, si és necessari, a fi de plantar cara a les necessitats variables del meu equip?                    
10La labor quotidiana, es desenvolupa amb suavitat?                   
   
<<< Tornar
  
banner San Filipo

La frase del día

Boletín

    Sportmagister

      Educación de valores a través del deporte | Fundación Brafa 2019 | | Crèdits